Dr. Azər Mustafayev

Kardioloq

Dr. Musatafayev Azər

✅1995-2001 Azərbaycan Tibb Universitetində oxumuş.
✅2001-2002 Ç. Abdulayev adına ETKİ da Həkim İnterna vəzifəsində çalışmış.
✅2004-2007 Ç. Abdulayev adına ETKİ daHəkim Aspirant vəzifəsində çalışmışdır.

✅2008-2010 N saylı Hərbi hissədə Tabor tibb məntəqəsi rəisi vəzifəsində çalışmışdır.
✅2011-2012 Lazer Cərrahiyə kinikasında Həkim kardioloq vəzifəsində çalışmışdır.
✅2012-2014 Turan klinikasında Həkim kardioloq vəzifəsində çalışmışdır.

◻Bir çox təlim və seminarlarda iştirak etmişdir:

☑Kəskin Koronar sindrom zamanı antitrombotik terapiyanın əhəmiyyəti (icmal məqalə) – Sağlamlıq jurnalı (2004) (Müəlif: Mustafayev Azər).
☑Aspirin kopidoqrel və fraksiparinin kompleks istifadəsinin kəskin koronar sindromlu xəstələrdə ipid spektrinə təsiri – Sağlamlıq jurnalı (2005) (Müəlif: Mustafayev Azər).
☑Aspirin kopidoqrel və fraksiparinin kompleks istifadəsinin kəskin koronar sindromlu xəstələrdə İnsulinərezistentliyə təsiri – Sağlamıq jurnalı (2005) (Müəlif: Mustafayev Azər, Baxşəliyev Adi, İbrahimov Firuz)
☑Aspirin kopidoqrel və fraksiparinin kompleks istifadəsinin kəskin koronar sindrom və onunla yanaşı gedən II tip diabet zamanı lipid spektrinə təsiri – Sağlamlıq (2006) (Müəlif: Mustafayev Azər, Baxşəliyev Adil, İbrahimov Firuz).
☑Aspirin kopidoqrel və fraksiparinin kompleks istifadəsinin kəskin koronar sindrom və onunla yanaşı gedən II tip diabet zamanı İnsulinərezistentliyə təsiri – Sağlamlıq (2006) (Müəlif: Mustafayev Azər, Baxşəliyev Adil, İbrahimov Firuz).
☑Azərbaycan Kardiooqar Cəmiyyətinin konfransı Bakı 2013