Dr. Tərənnüm Əlizadə

Kardioloq

Kardioloq Tərənnüm Əlizadə;

▪ “İlin həkimi” mükafatına layiq görülüb.
▪ Azərbaycan kardiologiya və Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin üzvüdür.
▪ Azərbaycanda “Siqaretlə mübarizə” kampaniyasının əsas müəllifidir və bu sahədə aktiv fəaliyyət göstərir.

Təhsil
▫Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib.
▫Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunda Kardiologiya ixtisası üzrə internatura kursunu bitirib.
▫Çox saylı sertifarktlarla təltif olunub.
▫Xarici və yerli elmi tədbrlərin fəal iştirakçısıdır.

İcra etdiyi prosedurlar:
1. EKQ
2. EXOKQ
3. Holter monitorinq EKQ
4. Holter monitorinq AT
5. Tredmil və s.